Kulturní středisko Vratimov

Živé dříví

Výstava se koná od 3. dubna do 30. května

Autorem výstavy Živé dříví je sochař a řezbář Pavel Skorkovský. Narodil se v roce 1967 v Ostravě. Jeho cesta k sochařství byla křivolaká a dlouhá.

V roce 1982 absolvoval LŠU v Havířově u profesorky Jařabáčové. V letech 1982 až 1986 vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v Letohradě, po ukončení vojenské služby pracoval u Českých drah a soukromých stavebních firem.

Od roku 1996 pracuje v Divadle loutek Ostrava, zabývá se tvorbou a výrobou loutek, rekvizit, masek a scén. Významnějšími projekty byla spolupráce na realizaci soch před Divadlem loutek Ostrava a loutek ostravského pohádkového orloje. Je zařazen v databázi ostravských sochařů.

Výstava Živé dříví bude ve Vratimovské galerii otevřena vernisáží dne 3. dubna a potrvá do 30. května.

 

Galerie otevřena ve středu a čtvrtek od 16 do 19 hod a během pořadů. Lze otevřít i individuálně dle domluvy. Volejte na tel: 595 700 751.

Výstavy