Ludmila Janech Sojková

Výstava se koná od 2. března do 7. dubna

Ludmila Janech Sojková

Ráda pobývá v Beskydech i v Jeseníkách, a protože ráda maluje přírodu, často čerpá náměty z tohoto prostředí. Také ji velmi inspirují děti a zvířata, které ztvárňuje na svých plátnech. V současné době žije v Ostravě-Porubě. Maluje již od mládí. Absolvovala konzervatoř v Ostravě se zaměřením na olejomalbu. Maluje také akrylem, akvarelem a snad nejraději kreslí (tužkou i pastelem). Kreslí i maluje s láskou a svými díly se snaží kolem sebe zachytit krásu, radost a potěšení.

Její poslední práce zahrnují cyklus obrazů vodopádů z Beskyd, vystavovat bude také portréty a v neposlední řadě i obrazy staré části Ostravy-Poruby stavěné od r. 1952 ve stylu Sorela  (SOcialistický REaLismus v Architektuře).