Za květenou Vratimovska

Výstava se koná od 1. září do 8. října

Kouzla přírody, která nás obklopuje, budou k vidění od začátku září do 8. října ve Vratimovské galerii v přízemí Společenského domu. Výstava Za květenou Vratimovska, kterou připravilo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, se věnuje květeně širšího okolí města ve fytogeografických oblastech Ostravská pánev a Beskydské podhůří. Návštěvníky seznamuje s hlavními rostlinnými druhy lučních, mokřadních a lesních společenstev, při čemž vedle fotografií a textových dokumentů nabízí ke zhlédnutí i opravdové živé rostliny. V tom je expozice výjimečná.

Pokud to situace dovoluje, je Vratimovská galerie otevřená vždy ve středy a čtvrtky od 16 do 19 hodin, během pořadů a individuálně po domluvě na tel. 595 700 751.