Vratimovské noviny

Termín uzávěrky příspěvků a inzerce do čísla BŘEZEN 2022 JE STŘEDA 9. ÚNORA 2022

* V případě naplnění aktuálního čísla je termín uzávěrky příspěvků dříve

595 700 754 nebo 733 718 121

Zaslat příspěvek do novin

Objednávka inzerce

Redakční rada

předsedkyně
Bc. Táňa Slavíková
vedoucí Kulturního střediska Vratimov
tana.slavikova@ksvratimov.cz
tel.: 595 700 753

členka redakční rady
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice Městského úřadu Vratimov
miculkova.meu@vratimov.cz
tel.: 595 705 952

členka redakční rady
Monika Peroutková
redakce Vratimovských novin
redakce@ksvratimov.cz
tel.: 595 700 752

člen redakční rady
Bc. David Böhm
místostarosta města Vratimova
bohm.meu@vratimov.cz
tel.: 595 705 951

členka redakční rady
RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Vratimov
hranicka.meu@vratimov.cz
tel.: 595 705 956

 

Technické informace

Tisk novin:KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
Vydává:Městský úřad Vratimov
Adresa redakce:Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 1. poschodí
Telefon:595 700 754
Registrační číslo:MK ČR E 12367
Vychází nákladem:3 200 ks – 1 ks zdarma do každé domácnosti ve Vratimově a Horní Datyni, rovněž všechny registrované místní firmy a organizace, rozšiřuje poštovní úřad ve Vratimově

Archiv novin

Jednotlivá čísla novin ke stažení ve formátu PDF